Statika s.r.o.

Projects:

Reconstruction and finishing of Zentiva a.s. administrative building

The existing building was built in 1970. The bearing structutre is precast concrete frame. The building have one underground floor and eleven above – ground floor. The reconstruction and enlargement was made, total volume of the building is twice. The enlargement was made by precast skeleton. The complicated strenghtening of bracing, conections of the skeleton, solution of a fire resistence bearing structure and strenghtening of existing foundation was made.

Foto during construc ...

ing. Emanuel Novák, 2005
pict
model
Tower on hill Písek
The strenthening of the mast was induced by changing of a radar technolgy. The existing steel mast was coupled with reinforced concrete envelop thc. 236 mm. In a design stage the shrinkage of concret envelop was  solved in detail.
kolektiv autorů, 2004
pict
Administrative building of Czech Insurance on Pankrac
The building was build up as manufacturing hall. We designed reconstruction of reinforced frame and steel extension.
ing. Miroslav Císař, ing . Emanuel Novák, 1996
Reconstruction and superstructure of house

The complete reconstruction was designed. A masonry of lower storey was substituded by steel prestressed frames. The house was extensioned by 2 basement and 3 storey.

 

 

 

...
ing. Miroslav Císař, ing. Emanel Novák, 2001
Faust house
Stávající památkově chráněný objekt na Karlově náměstí v Praze. V minulých létech byly krov a strop pod půdou opravovány. Opravy byly provedeny značně razantním a neodborným způsobem. Prvotní zadání lokálního statického zabezpečení prvků stropu v severním křídle bylo, po důkladném průzkumu a po konzultacích s investorem, nutné rozšířit i na prvky krovu. a strop západního křídla. Provedení celkové opravy je pak navrženou ve dvou etapách. Vzhledem k tomu, že jde o památkově chráněný objekt, by ...
ing. Alma Ejubovič, 2005
Peleova building
Samostatně stojící obytný dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví a je částečně podsklepen. Stropy nad 1.PP a 1. NP jsou klenbové, strop nad 2. NP dřevěný, trámový do ocelových nosičů. Krov dřevěný, valbový, vaznicový se stojatou stolicí. V průběhu rekonstrukce byly uvolněn půdorys v 1. a 2. NP. Pro odstranění nosných stěn byl navržen systém ocelových podvlaků v patách stropních kleneb. Cihelné stropní klenby byly sanovány z rubu (rozklínování a hloubkové spárování aktivovanou maltou) a z líc ...
ing. Alma Ejubovič, 2004
Hangars Kbely

The statics assesment of the hangars airpot Prague Gbely was persued. The roofing of the hangars is constructed by reinforced concret frame. The span of the rc frame is about 35 m. The roofing is specimen highspan concrete structures. The reconstruction of the hangars was designed.
kbely hala kbely hala kbely hala
...
ing. Emanuel Novák, ing Miroslav Císař, 2005
MC Praha 5
Pro Odbor správy majetku MČ Praha 5 bylo provedeno statického posouzení 140 vytypovaných domů primárně s ohledem na stav převislých konstrukcí (atiky, římsy apod.) a konstrukcí souvisejících. Souhrnným výsledkem posouzení bylo roztřídění objektů do čtyř kategorií podle závažnosti poruch a míry ohrožení osob a majetku. V zhruba 30% objektů byl stav převislých konstrukcí shledán velmi špatným až havarijním.

Výsledky rozsáhlého posouzení umožnily majiteli objektů stanovit priority oprav v d ...
ing. Alma Ejubovič, 2004