Statika s.r.o.

Peleova building:

ing. Alma Ejubovič, 2004

Samostatně stojící obytný dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví a je částečně podsklepen. Stropy nad 1.PP a 1. NP jsou klenbové, strop nad 2. NP dřevěný, trámový do ocelových nosičů. Krov dřevěný, valbový, vaznicový se stojatou stolicí. V průběhu rekonstrukce byly uvolněn půdorys v 1. a 2. NP. Pro odstranění nosných stěn byl navržen systém ocelových podvlaků v patách stropních kleneb. Cihelné stropní klenby byly sanovány z rubu (rozklínování a hloubkové spárování aktivovanou maltou) a z líců (prolití spár cementovým mlékem) a ve vodorovném směru zajištěné systémem táhel a rozpěr. Původní stropní ocelové nosiče jsou zesíleny shora plechovými příložkami a stropní konstrukce je v nezbytném rozsahu doplněna novými ocelovými prvky.