Statika s.r.o.

Projects:

Pipe bridge SIU SAKA Nelahozeves
The steel hanging strands pipe bridge was build up in 1961. The maintenance of pipe bridge was´t realized. The bridge is damaged by corrosion. The diagnostic, static, dynamics analyses and design of repair were made.
ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2001
pict
model
Pipe bridge HN II - Kralupy
Steel cable-stayed bridge was build up in 1978. The bridge is nonsymetricaly suspended The span of bridge is 189 m. The maintenance of pipe bridge was´t realized. The bridge is demaged by the corrosion. The diagnostic,static, dynamics analyses and design of repair was made.
ing. Emanuel Novák, ing. Jan Moták, 2001
pict
model
Bridge over Kostice
The arched steel pipe bridge was build up for transfer several pipeline spirits and ethylbenzen over the river Ohre. The span of the arch is 60m. The bridge are supported by pair of a sloping struts. The equation of the arch is f(x)=10x2, it is parable. New pipeline was throwed in on the bridge. The diagnostic, static and dynamics analyses and project of repair were made by our firm.
ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2002
pict
model
Bridge Volyne
Stav mostu po povodni je havarijní a doporučuji sejmutí stávajícího mostního provizoria a nahrazení novým mostem, který bude uložen pouze na nově vybudovaných krajních opěrách. Vypuštěním středních podpěr se umožní bezpečný průtok vody, při povodni docházelo k zachytávání klád a ostatních naplavenin na středních podpěrách. Dále doporučuji mostní opěry opatřit křídly, tak aby tyto opěry byly ochráněny proti vodě.
Mezi nejvyšší hladinou vody (100 letou) a spodním lícem konstrukce je nutno ponec ...
ing. Emanuel Novák, 2003
Bridge Nemetice
most po povodni Most přes potok Peklov byl dvoupolový trámový ocelobetonový most. Celková délka mostu je cca 16,0 m, délka přemostění je 13,20 m. Šířka mostu je cca 4,0 m. Trámy jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily I 300. Mostovka je provedena železobetonová tl. cca 400 mm. Spodní stavba mostu je tvořena krajními opěrami a vnitřní podpěrou. Opěry a podpěry jsou provedeny z lomového kamene.
nový most Most byl po povodni roku 2002 poškozen a v rámci znaleckého posudku jsem navrhli demolici a nové přemostění ...
ing. Emanuel Novák, 2003