Statika s.r.o.

Store of soft raw materials, ZZN Strakonice a. s.:

ing. Emanuel Novák, 2000

nutné plochy výztuže při horním povrchu kontaktní napětí v základové spáře - obálka kombinací
Calculation of reinforced concrete structure construction of the silo has been done as a space structure construction moulded on flexible subsoil. Flexible subsoil has been chosen by a programme from Soilin -FEM Consulting Brno.

projekt »