Sklad měkkých surovin:

ing. Emanuel Novák, 2000

nutné plochy výztuže při horním povrchukontaktní napětí v základové spáře - obálka kombinací
Výpočet železobetonové konstrukce sila byl proveden jako prostorová konstrukce modelována na pružném podloží. Pružné podloží bylo stanoveno programem Soilin - FEM Consulting Brno.

související projekt »