Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Zentiva a.s.:

ing. Emanuel Novák, 2005

Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena přístavba a nástavba objektu tak, že výsledný tvar objektu je 33x33x45m. Komplikované bylo řešení zesílení stávajících základů. Železobetonová základová deska vyztužená žebry byla zesílena pomocí mikropilot a nabetonováním stávajících žeber a desky. Dalším problémem byly reologické změny nově budovaných monolitických a montovaných konstrukcí, změna polohy ztužujících stěn a návrh sanace stávajícího skeletu. V průběhu stavby byly provedeny výpočty požární odolnosti stropních panelů a ztužidel.

Demolice:

zentiva demolice demolice zentiva demolice
Zesílení základů:

Montáž skeletu:

montáž fasády

Montáž obvodového pláště a atiky:

montáž atikových panelů kotvení atiky
Rozsah dostavby:
montáž atikových panelů

Příspěvek na 3. konferenci prefabrikace a betonové dílce 2005 (pdf 266kB)
Příspěvek na konferenci Beton v PZK II (pdf)

související model »