Potrubní most HN II - Kralupy:

ing. Emanuel Novák, ing. Jan Moták, 2001

Nesymetricky zavěšený mostní trám o celkové délce 189 m, byl postaven v roce 1978. Z důvodu korozívních úbytků lan a kotevních příčníků, bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet a návrh opravy mostu. Podrobně jsou výsledky diagnostiky, statického, dynamického výpočtu a opravy mostu popsány ve stavebních listech č.6/2001.

související model »