Potrubní most HN II - Kralupy:

ing. Emanuel Novák, ing. Jan Moták, 2001

kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,5Hz Kontrola technického stavu potrubního mostu a přepočet zatížitelnosti mostu. Byl proveden výpočet podle nelineární teorie II. řádu, dynamický výpočet vlastních tvarů a frekvencí a dynamické účinky větru. Dynamický součinitel pro vodorovné deformace je přibližně 1. Vlastní frekvence a tvary mostu byly stanoveny včetně počátečního předpětí. Výsledky statického výpočtu byly porovnány s výpočtem pomocí vztahů pro lanové konstrukce, lze potvrdit velkou shodu. Nejnižší vlastní frekvence a tvary mostu jsou v podrezonanční oblasti krokové frekvence.

související projekt »