Projekty:

Regenerace panelových domů Jemnická
Stávající budova je panelový dům systému T 06B. Objekt má 1. PP a 8. NP, délka objektu je 36,5 m, šířka 17,3 m a výška 24,6 m nad terénem. Příčné nosné stěny tl. 140 mm jsou po 3,6 m, objekt je ztužen dvěmi podélnými stěnami uprostřed objektu. Strop je proveden z panelů tl. 120 mm, ztužení stropu je provedeno zálivkovou výztuží tak, že strop tvoří tuhou stropní rovinu. Svislé stěny jsou tvořeny stěnovými panely systému T06B - tl. 140 mm.
V rámci přestavby je navrženo provedení 55 dveřních. Z ...
ing. Emanuel Novák, 2005
pict
výpočetní model
Regenerace panelových domů ve Strakonicích
Nástavba panelového domu T06B formou mezonetových bytů. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým skeletem a dřevěnými vazníky. Skelet byl vyvinut i pro použití na ostatních konstrukčních systémech panelových domů. Kotvení skeletu do nosné konstrukce výrazně neznepříjemňuje život nájemníkům po dobu výstavby. V rámci nástavby byla řešena kompletní regenerace panelového domu.
ing. Emanuel Novák, 2001
Sanace základů a nosných konstrukcí panelových domů - Týn nad Vltavou
Panelový 6 ti podlažní objekt konstrukčního systému PS69, byl silně poškozen poklesem základů. Pokles základů byl způsoben provedením kanalizačního výkopu v těsné blízkosti objektu. Podchycení základů bylo řešeno formou mikropilotáže. Objekt byl řešen jako prostorová konstrukce včetně interakce se základy.
ing. Miroslav Císař, ing. Emanuel Novák, 2001
Posudky nově prováděných otvorů, ČR, Praha, Strakonice,... cca 50 posudků ročně