Regenerace panelových domů Jemnická:

ing. Emanuel Novák, 2005

jemnicka modelStávající budova je panelový dům systému T 06B. Objekt má 1. PP a 8. NP, délka objektu je 36,5 m, šířka 17,3 m a výška 24,6 m nad terénem. Příčné nosné stěny tl. 140 mm jsou po 3,6 m, objekt je ztužen dvěmi podélnými stěnami uprostřed objektu. Strop je proveden z panelů tl. 120 mm, ztužení stropu je provedeno zálivkovou výztuží tak, že strop tvoří tuhou stropní rovinu. Svislé stěny jsou tvořeny stěnovými panely systému T06B - tl. 140 mm. V rámci přestavby je navrženo provedení 55 dveřních. Zesílení nadpraží otvorů je navrženo ve dvou materiálových variantách - pomocí aktivovaných ocelových rámů a uhlíkatých CFK lamel. Jako podstatné při návrhu akcí obdobného rozsahu považujeme průzkum objektu. U objektů postavených před rokem 1970 je nutno se zabývat zda je vyztužena stropní tabule v souladu s požadavky ČSN 73 1211. Aby byly konstrukční úpravy minimální je nutno dodržet následující doporučení: U stěnových pilířů navrhnout šířku shodnou nebo větší než šířka otvoru. Koordinovat polohu nově navržených a stávajících otvorů Otvory navrhovat nad sebou a hodné šířky nebo v různé poloze ale s dostatečným odstupem.

související projekt »