Sanace základů a nosných konstrukcí panelových domů - Týn nad Vltavou:

ing. Miroslav Císař, ing. Emanuel Novák, 2001

Panelový 6 ti podlažní objekt konstrukčního systému PS69, byl silně poškozen poklesem základů. Pokles základů byl způsoben provedením kanalizačního výkopu v těsné blízkosti objektu. Podchycení základů bylo řešeno formou mikropilotáže. Objekt byl řešen jako prostorová konstrukce včetně interakce se základy.