Statický a dynamický výpočet stožárů vyráběných firmou REIME JÄRLSO:

ing. Emanuel Novák, 2001

kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,80Hz Byl proveden statický a dynamický výpočet. Dynamické účinky větru byly stanoveny podle zjednodušené metody uvedené v ČSN 73 0035 - příloha 2. Bylo provedeno posouzení podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1430 s výpočtem podle ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) a ČSN P ENV 1993-3-1(73 1431). Výpočtem podle ČSN P ENV vychází cca o 25 % vyšší vnitřní síly. Tato okolnost je daná špatným nastavením referenčních rychlostí větru v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035).

související projekt »