Ericsson GSM:

kolektiv autorů

Celkem bylo posouzeno 11 typů stožárů vyráběných f. Ericsson a f. Reime Jarlso. Výška stožárů byla od 16 do 80 m. Byl proveden statický a dynamický výpočet, u kotvených lanových stožárů byl proveden nelineární výpočet. Stožáry byly posouzeny dle ČSN a dle EC.

související model »