Silo ZZN Stakonice:

ing. Emanuel Novák

Železobetonová konstrukce skladu měkkých surovin rozměrů 20x12x40 m, byla řešena jako prostorová konstrukce v interakci se základy. Byl proveden statický a dynamický výpočet. V průběhu stavby je sledováno sednutí objektu. Výsledky odpovídají výpočetní predikci.

související model »