Polypropylen plant:

ing. Vladimír Chmealř, 2001

Jde o ocelovou konstrukci průmyslového objektu pro výrobu polypropylenu. Celková výška objektu je 63 m - hlavní věž má půdorysné rozměry 7,5x8,0 m. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 40x30 m. Hmotnost ocelové konstrukce je cca 400 t.

související model »