Komín ve Varnsdorfu:

ing. Jan Bláha, 2002

Statický výpočet zděného komínu výšky 36m byl proveden s ohledem na možnost umístění ocelové lávky s anténami GSM na vrcholu komína. Byl proveden statický a dynamický výpočet, dále byl proveden stabilitní výpočet pro určení vzpěrných délek. Na závěr bylo komínové zdivo posouzeno dle ČSN 73 1101 (Navrhování zděných konstrukcí).

související model »