Posouzení zděného komínu ve Varnsdorfu pro umístění GSM antén:

ing. Jan Bláha, 2002

kmitání mostu - 1. vlastní tvar 0,80Hz Statický výpočet zděného komínu výšky 36 byl proveden s ohledem na možnost umístění ocelové lávky s anténami GSM na vrcholu komína. Byl proveden statický a dynamický výpočet, dále byl proveden stabilitní výpočet pro určení vzpěrných délek. Na závěr bylo komínové zdivo posouzeno dle ČSN 73 1101 (Navrhování zděných konstrukcí). Stabilitním výpočtem byla stanovena vzpěrná délka - cca 1,20 l, proměnný tvar průřezu výrazně snižuje vzpěrnou délku oproti prizmatickému prutu. Dynamický součinitel je cca 1,20 - 1.70. Vetknutí bylo modelováno pomocí pružného podloží. Pružné podepření reálněji vystihuje průběh vnitřních sil oproti vetknutí. Komín nevyhoví pro zamýšlený účel osazení lávkou a anténami GSM.

zaměření  vlastní tvary komínu  přetvoření komínu a podloží vzpěrné délky

související projekt »