Potrubní most ŠIU SAKA Nelahozeves:

ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2001

Ocelový lanový potrubní most byl postaven v roce 1961. Z důvodu zanedbání údržby bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet mostu a projekt opravy mostu. Podrobně jsou výsledky diagnostiky, statického, dynamického výpočtu a opravy mostu popsány ve stavebních listech č.2/2001.

související model »