Čistička odpadních vod SRN:

ing. Emanuel Novák, ing. Roman Balík

Důraz při výpočtu čističky odpadních vod byl kladen na velikost trhlin. Výpočet byl proveden dle ČSN a dle DIN.

související model »