Čistička odpadních vod v SRN:

ing. Roman Balík, ing. Emauel Novák, 2000

 
membránové sílytrhlinyNávrh výztuže ČOV byl proveden dle CSN 73 1201 a dle DIN 1045. Zvláštní pozornost byla věnována výpočtu trhlin. V patě stěny bylo nutno použít dvojnásobnou plochu výztuže oproti výztuži nutné, tak aby byla dodržena podmínka max. šířky trhlin w 0.10 mm. Porovnáním množství výztuže pro tuto konstrukci dle ČSN a DIN vychází dle DIN cca o 25 % více výztuže. 

související projekt »