Nokia GSM:

kolektiv autorů,2001

Byly provedeny 100 návrhů anténních nosičů. Projekty byly provedeny na základě statických a dynamických výpočtů.