Zentiva základy:

ing. Emanuel Novák, 2005

Založení objektu o původních půdorysných rozměrech 18x24 m a výšce 41 m je provedeno na žb desce tl 600 mm, zesílené žebry 1200/1000 nad deskou. Nově navržené přístavby jsou založeny na velkoprůměrových pilotách Ř1220 mm popř. na svazku mikropilot Ř200 mm délky 12 m, jejichž hlavy jsou spojeny žb. patkou.

 

Stávající základy objektu dle podrobných výpočtů, které zohledňují odlehčení v době zesilování a celkovou napjatost po provedení stavby, bylo nutné zesílit nabetonováním a podchycením pomocí mikropilot.Zentiva základy Zesílení základových žeber je shora tl 100 mm a z boků tl 100 mm.,Zesílení desky je 75 mm. Přenos smykových sil do stávající výztuže pasů je zajištěn pomocí kotevních třmínků a ocel. destiček přivařených ke stávající výztuži, ke kterým se zesilující hlavní výztuž žeber O20 mm přivaří. Zesilující výztuž desky je navržena O12 mm po 75 mm v obou směrech. U desek jsou navrženy spřažující smyčky 5OR10/m2 + po obvodě žeber jsou navrženy 4 O R12/m z důvodu smrštování nové vrstvy betonu.
Příspěvek na konferenci Beton v PZK II (pdf)

související model »