Obytný soubor Americká 1,:

2001

Stavební jáma byla provedena postupně prováděným pažení z profilů I 180 a žb torkretované stěny tl 50 mmm. Po 3 m bylo provedeno kotvení šikmými kotvami s převážkami. Statický výpočet pažení byl proveden metodou závislých tlaků.