Základy turbosoustrojí ECK Kladno:

ing. Emanuel Novák, ing. Miroslav Císař, CSc.

Byl proveden návrh založení turbogenerátoru. Dynamická odezva vynuceného kmitání základů turbogenerátoru byla řešena jako odezva konstrukce na obecné dynamické zatížení. Dále bylo řešeno založení jeřábů výšky 60 m na hraně stavební jámy.