Hangáry Kbely:

ing. Emanuel Novák, ing Miroslav Císař, 2005


Bylo provedeno statické posouzení hangárů na letiště v Praze Kbely. Zasřešení hangárů je provedeno železobetonovými obloukovými rámy s železobetonovým táhlem. Rozpětí rámů je 35 m, sloupy jsou rozměrů 1 x 1 m. Objekt nevykazuje závažné statické poruchy. Zastřešení objektu je možno považovat i za ukázku začátku provádění velkorozponových konstrukcí ze železobetonu. Po sanaci železobetonové konstrukce, lze objekt bez problému nadále využívat .
kbely hala kbely hala kbely hala