Rybník Osek:

ing. Martin Kameš, 2005

Jedná se o venkovní železobetonovou nádrž plaveckého bazénu atypického půdorysu o max. rozměrech 50 x 33 x 2,2 m. Hlavním problémem statického návrhu bylo vypořádání se s účinky rozdílů rovnoměrného a nerovnoměrného oteplení stěn a dna nádrže během ročních období a stanovení jejich optimálních hodnot. Tyto hodnoty byly stanoveny s ohledem na stav naplněné a vypuštěné nádrže během daných ročních období. Dalším problémem bylo stanovení vodorovného účinku na stěny nádrže od ledu a vypořádání se s nemalými reologickými účinky tj. se smršťováním a dotvarováním betonu.