Výrobní areál Strakonice:

ing. Emanuel Novák, 2001

Zastřešení výrobního areálu bylo řešeno kombinací železobetonu a dřeva, formou středního železobetonového montovaného rámu se vzdáleností sloupů 12m, krajních dřevěných rámů se vzdáleností sloupů 6 m. Příčně na hlavní nosné rámy byly kladeny dřevěné pultové vazníky. V rámci projektu byly provedeny šablony na výrobu dřevěných vazníků.