Rekonstrukce a nadstavba domu Sokolovská:

ing. Miroslav Císař, ing. Emanel Novák, 2001

Kompletní přestavba domu. V rámci přestavby byla provedena nástavba domu o tři patra a dům byl prohlouben o jeden suterén. Zdivo spodních pater bylo nahrazeno ocelovými předpjatými rámy.