Skladová hala Lobendava:

kolektiv autorů, 2001

Železobetonová montovaná hala na rozpětí 30 m. Vazníky jsou navrženy z předpjatého betonu. Dále je navržena ocelová atypická hala na rozpětí 30 m.