Věž na vrchu Písek:

kolektiv autorů, 2004

Výmena technologie radarové veže (35 m) na vrchu Písek si vyžádala celkovou rekonstrukci nosné konstrukce. Prísné deformacní limity vedly k nutnosti zesílení ocelového dríku veže spražením s novou vnejsí betonovou vrstvou tl.236 mm. V rámci návrhu konstrukce jsme se museli vyporádat s vlivem trhlin v betonu na celkovou tuhost veže. Nove byl radar zakryt kulovým radomem prumeru 10 m.