Port Jerome:

ing. Vladimír Chmelař, 2003

Výměna technologie sušáku sazí si vyžádala celkovou modernizaci částii závodu v Port Jerome ve Francii a to za plného provozu. Spletitému pralesu ocelových konstrukcí vévodí dominanty vzájemně spolupůsobících zásobníků a dynamicky namáhaných elevátorových věží. Návrh byl proveden podle evropských norem.
Dokumentaci jsme zpracovali dvojjazyčně – anglicko francouzsky. Využití stávajících ocelových konstrukcí pro uložení nových OK bylo velmi komplikováno nedokonalými informacemi o jejich tvaru, dimenzích a stavu. I z tohoto důvodu byla nutná prohlídka statikem přímo v místě.