Továrna společnosti FUJIKOKI:

ing. Emanuel Novák, 2003

kompletni dokumentace
Výpočet vazníku byl proveden výpočetním systémem IDA NEXIS. Kontrola vyztužení v okolí otvorů byla provedena na žádost investora nelineárním výpočtem - prog. ATENA. Výrobní dokumentace byla zpracována CADKONEM RCD.

 

 

usazení vazníku vazník vnitřní síly ve vazníku výkresová dokumentace
napětí ve výztuži detail trhlin ve výztuži

související projekt »