Obytný soubor Americká 1, Praha 2:

kolektiv autorů, r. 2001

postup výstavby Výpočet objektu byl proveden na 3D deskostěnovém modelu. Jelikož stěny v horních podlažích jsou zděné z tvárnic YTONG, bylo nutno zohlednit překročení tahových napětí v nadpražích otvorů, tak aby namáhání suterénních průvlaků od horních stěn bylo reálné. Po vzniku trhlin se zděné stěny přestanou chovat jako stěnový nosník a dochází k výraznému přitížení průvlaků pod stěnami. Nerespektování výše popsaného problému při použití lineárního výpočtu je zdrojem chyb ve výpočtech a následně poruch na stavbách.

související projekt »