Dostavba administrativní budovy Léčiva a.s.:

ing. Emanuel Novák, 2004

Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena ocelová nástavba budovy o 4 podlaží. V rámci výpočtu byl stanoveno dynamické chování budovy, vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary. Dle ČSN 73 0035 se není nutno zabývat dynamickými účinky větru u budov nižších než 100m nebo s 1. vlastní frekvencí nižší než 1Hz.. Vzhledem k výšce budovy 60 m bychom tedy nemuseli zabývat dynamickými účinky větru. Výpočtem byla stanovena první vlastní frekvence f1 = 0,5Hz a tomu opovídající dynamický součinitel zatížení větrem Ř=1,15.
Komplikované bylo řešení zesílení stávajících základů. Železobetonová základová deska vyztužená žebry byla zesílena pomocí mikropilot a nabetonováním stávajících žeber a desky.

související projekt »