Most přes Ohři v Košticích:

ing. Vladimír Chmelař, 2003

Ocelová konstrukce mostu slouží k převedení několika potrubí líhu a ethylbenzenu přes řeku Ohři. Most byl postaven v roce 1980 a nachází nedaleko obce Koštice.
Ocelové konstrukce mostu je tvořena parabolická mostovkou na rozpětí 60,0 m. Po stranách je tato mostovka ve vzdálenosti 16,0 m od podpory držena dvěma dvojicemi šikmých příhradových vzpěr. Vzepětí parabolické mostovky je uprostřed 9,0 m. Geometrická rovnice ideální osy parabolického oblouku je f(x)=10x2

Vzhledem k osazení přídavných potrubí na most byla provedena diagnostika, statický a dynamický přepočet mostní konstrukce, včetně návrhu opravy nevyhovujících částí.

související projekt »